Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά κλειδαριών και λουκέτων ασφαλείας

Βόλος: 17/10/2014

Αρ. Πρωτ: 8874/ΔΕ1480

 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά κλειδαριών και λουκέτων ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η προμήθεια 4 κλειδαριών και 4 λουκέτων ασφαλείας.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από  22 Οκτωβρίου 2014 μέχρι και 24 Οκτωβρίου 2014 καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως σε κλειστό φάκελο. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι  το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ