Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού.

Βόλος: 26/11/2015
Αρ. Πρωτ:11967/ΔΕ2065
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της.
Συγκεκριμένα:
o Εξωτερικός δίσκος 1ΤΒ
o Η/Υ Core I3 – 4GB RAM
o Εκτυπωτής laser Α4
o Ηχητικό σύστημα για υπολογιστή 2.1
o Σκάνερ Α4
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 27 Νοεμβρίου μέχρι και 1 Δεκεμβρίου 2015 στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου
Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ