Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά μονωτικών υλικών.

Βόλος: 2/8/2016

Αρ. Πρωτ: 10198/ΔΕ2174

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την αγορά μονωτικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Αρίονα. Συγκεκριμένα:

6 μ. μόνωση Φ54

10 μ. μόνωση Φ42

4 μ. μόνωση Φ35

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 3 Αυγούστου μέχρι και 5 Αυγούστου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

 

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ