Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά μονωτικού υλικού.

Βόλος: 10/11/2014

Αρ. Πρωτ: 10301/ΔΕ1629

 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά μονωτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Αίολος. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η αγορά 28 μέτρων μόνωσης Φ15 για την επένδυση εξωτερικών πλαστικών σωλήνων παροχής νερού.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 11 Νοεμβρίου μέχρι και 13 Νοεμβρίου 2014, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι  το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ