Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά οικοδομικών υλικών.

Βόλος: 2/3/2015

Αρ. Πρωτ: 1920/ΔΕ323

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά οικοδομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Αφροδίτη. Πιο συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για

4 σωληνάρια σιλικόνης  

50 τεμ άμμος σπαστίρος

4 τεμ τσιμέντο 25 κιλών

50 τεμ τούβλα 9 όπα

2 τεμ ασβέστης

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 3 Μαρτίου μέχρι και 5 Μαρτίου 2015, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ