Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά πίνακα και καβαλέτων ζωγραφικής.

Βόλος:18/11/2015
Αρ. Πρωτ:11456/ΔΕ1951
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά ενός πίνακα μαρκαδόρου – μαγνητικού διαστάσεων 60 Χ 90 εκ. καθώς και 2 καβαλέτων ζωγραφικής δύο όψεων, για την κάλυψη των αναγκών του Α΄ παιδικού σταθμού Ν. Ιωνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 19 Νοεμβρίου μέχρι και 23 Νοεμβρίου 2015 στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ