Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά σειράς καλαμιών.

Βόλος: 21/3/2016

Αρ. Πρωτ: 3472/ΔΕ552

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την αγορά σειράς καλαμιών λεπτοκαρυάς (1 εκατοστό) για κάλυψη επιφάνειας 70 m2 μέτρα καθώς και 1 κουλούρας σύρματος (ψιλό) για κάλυψη αναγκών παιδικών σταθμών Ιάσων, Νεφέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 23 Μαρτίου μέχρι και 28 Μαρτίου 2016 στις 13:00,  καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ