Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά σιδερένιων σχαρών εξαερισμού.

Βόλος: 9/11/2015
Αρ. Πρωτ:11071/ΔΕ1869
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά 2 σιδερένιων σχαρών εξαερισμού 2,17 Χ 86 εκ με πλέγμα για υαλότουβλα ασφαλείας 20εκ X 20εκ με πίσω πόδια στηρίγματος, για την κάλυψη των αναγκών του παιδικού σταθμού Νεφέλη.
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 11 Νοεμβρίου μέχρι και 13 Νοεμβρίου 2015 στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ