Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά σιτών παραθύρων σε σταθερό πλαίσιο.

Βόλος:18/11/2015
Αρ. Πρωτ:11435/ΔΕ1939
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά και τοποθέτηση τεσσάρων σιτών σε σταθερό πλαίσιο για 4 παράθυρα τουαλετών, για την κάλυψη των αναγκών του Β΄ΚΔΑΠ Χιλιαδούς.
Συγκεκριμένα:
o Δύο (2) σίτες 60 πλάτος Χ 131 ύψος
o Μία (1) σίτα 50 πλάτος Χ 118,5 ύψος
o Μία (1) σίτα 60 πλάτος Χ 118,5 ύψος
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 19 Νοεμβρίου μέχρι και 23 Νοεμβρίου 2015 στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ