Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά τηλεφωνικών συσκευών.

Βόλος:18/11/2015
Αρ. Πρωτ:11438/ΔΕ1942
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά 1 τηλεφωνικής συσκευής γραφείου, με δυνατότητα εισόδου 2 τηλεφωνικών γραμμών και δυνατότητας εξόδου και σε άλλη σταθερή συσκευή, 1 τηλεφωνικής συσκευής γραφείου, με δυνατότητα ανοικτής ακρόασης και αναγνώριση κλήσεων καθώς και 2 ασύρματων τηλεφωνικών συσκευών με δυνατότητα ανοικτής ακρόασης, για την κάλυψη των αναγκών του Β ΚΔΑΠ Βόλου και του παιδικού σταθμού Νέας Αγχιάλου.
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 19 Νοεμβρίου μέχρι και 23 Νοεμβρίου 2015 στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ