Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά ξύλινου εξοπλισμού.

Βόλος: 10/7/2015

Αρ. Πρωτ: 6759/ΔΕ1025

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για 4 τάβλες ξύλινες από αδιάβροχο υλικό εξωτερικού χώρου με διαστάσεις 3,40 Χ 0,14 Χ 0,04 (πάχος) για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 10 Ιουλίου μέχρι και 14 Ιουλίου 2015, έως τις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ