Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υδραυλικών υλικών.

Βόλος: 16/6/2015

Αρ. Πρωτ: 5956/ΔΕ866

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά υδραυλικών υλικών για την κάλυψη αναγκών της. Συγκεκριμένα τα υλικά είναι:

4 ταφ ½ ιντσας μπρούτσινα

6 μαστούς ½ ίντσας μπρούτσινους

4 ρακόρ 16Χ2 αρσενικά

6 γωνιές 16Χ2

20 μέτρα σωλήνα 16Χ2

30 στηρίγματα Φ15 μόνα

2 γωνίες στηρίξεως 16Χ2

2 γωνιακά διακοπτάκια ½ 

4 σφικτήρες ½ για λάστιχο ½

1 ταφ με διακόπτη για μπαταρία κουζίνας τοίχου

1 κουτί βύσματα Νο 8

20 στριφώνια m6

1 συστολή ¾ Χ1/2 Αγγλίας

1 μαστό ¾ μπρούτζινο

1 ρακόρ ½ γαλβανιζέ

2 μαστούς 15Χ1/2 αρσενικούς,

4 γωνιές ΜΕΒ1/2

10 γωνιές Φ15,

2 γωνιές Φ15Χ1/2 θηλυκές

10 στηρίγματα Φ15 διπλά

1 loktite,

6 μέτρα Φ15 χαλκό

2 βάνες ½ πεταλούδα αρσ. θηλ.    

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 16 Ιουνίου μέχρι και 18 Ιουνίου 2015, έως τις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ