Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υδραυλικών υλικών.

Βόλος: 9/2/2016
Αρ. Πρωτ: 1413/ΔΕ244
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την αγορά υδραυλικών υλικών για κάλυψη αναγκών παιδικών σταθμών Ιάσονα, Ορφέα, Αγχιάλου και Β ΚΔΑΠ Βόλου. Συγκεκριμένα τα υλικά είναι:
1 αυτοματος πληρώσεως νερού και 1 διακόπτης για καλοριφέρ, μονοσωληνίου εξωτερικού βρόγχου, με ρακόρ για χαλκοσωλήνα 18 Χ 0,75
20 διακοπτάκια ½ ίντσας
20 τάπες αρσενικές ½ ίντσας με ροζέτα
10 τάπες νιππτήρα
5 μπαταρίες 1 οπής μικτικές
5 σιφώνια 1 ½ ίντσας με 2 ρακόρ
8 μικρά σιτάκια νιπτήρων τουαλέτας
1 ταφ Φ 75
1 κομμάτι Φ 75
1 μούφα
1 συστολή Φ 75 Χ 50
1 κόλλα μικρή PVC
2 καπάκια – σίτα για σιφόνι δαπέδου μπάνιο
1 σφικτήρα λάστιχου εξωτερικής βρύσης
1 κεφαλάρι PVC Φ 100
1 σωλήνα PVC Φ 100
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 9 Φεβρουαρίου μέχρι και 11 Φεβρουαρίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου
Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ