Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υδραυλικού εξοπλισμού.

Βόλος: 8/10/2015
Αρ. Πρωτ: 9671/ΔΕ1606
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την αγορά υδραυλικού εξοπλισμού.
Συγκεκριμένα:
1 βρύση κήπου
1 μπαταρία νιπτήρα γέφυρα
2 λεκάνες τουαλέτας μικρές με πίσω εξαγωγή
2 καζανάκια πλαστικά πλακέ
1 σιλικόνη λευκή
3 μ σωλήνα Φ32
2 γωνίες Φ32
4 ημιγωνίες Φ32
1 κόλα PVC 1/4
2 βρύσες τοίχου κουζίνας
2 καζανάκια στρογγυλά αέρος
4 στηρίγματα Φ32
8 γωνιακά διακοπτάκια ½
10 ροζέτες

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 9 Οκτωβρίου μέχρι και 13 Οκτωβρίου 2015, στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ