Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υδραυλικού υλικού.

Βόλος: 22/9/2015
Αρ. Πρωτ: 8944/ΔΕ1478
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά υδραυλικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του παιδικού σταθμού Νεφέλη.
Συγκεκριμένα:
3 μέτρα Φ32,6 atm
2 γωνίες Φ32
4 ημιγωνίες Φ32
1 κόλλα PVC μικρή (1/4)
4 λάστιχα μπούκας
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και 25 Σεπτεμβρίου 2015, στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου
Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ