Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υδραυλικού υλικού.

Βόλος: 22/10/2015
Αρ. Πρωτ: 10326/ΔΕ1700
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά υδραυλικού υλικού για την αποκατάσταση αποχέτευσης πλυντηρίου πιάτων του παιδικού σταθμού Νεφέλη.
Συγκεκριμένα τα υλικά είναι:
δύο (2) σιλικόνες λευκές, ένα (1) ταφ Φ50, δύο (2) ημικαμπύλες Φ50, μία (1) κόλλα PVC ¼, ένα (1) μέτρο Φ50 σωλήνα 6ΑΤΜ, δύο (2) καμπύλες Φ50, τέσσερα (4) σχαράκια Φ125, μία συστολή 40Χ50
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 23 Οκτωβρίου 2015 μέχρι και 27 Οκτωβρίου 2015, στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ