Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υδραυλικού υλικού.

Βόλος:9/11/2015
Αρ. Πρωτ:11074/ΔΕ1871
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά υδραυλικού υλικού, για την κάλυψη των αναγκών του παιδικού σταθμού Αγριάς.
Συγκεκριμένα:
– 8 τεμ. ημιγωνίες F75
– 3 μέτρα σωλήνας F75
– Κόλλα PVC 1/4
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 11 Νοεμβρίου μέχρι και 13 Νοεμβρίου 2015 στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ