Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υδραυλικού υλικού.

Βόλος: 25/11/2015
Αρ. Πρωτ: 11926/ΔΕ2061
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά υδραυλικού υλικού, για την κάλυψη των αναγκών του παιδικού σταθμού Νέας Αγχιάλου.
Συγκεκριμένα:
1 ταφ Φ75
1 κομμάτι Φ75
1 μάφα Φ75
1 συστολή Φ75 Χ 50
1 κόλλα μικρή PVC
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 27 Νοεμβρίου μέχρι και 1 Δεκεμβρίου 2015 στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου
Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ