Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υδραυλικού υλικού.

Βόλος: 29/7/2015

Αρ. Πρωτ: 7285/ΔΕ1173

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά υδραυλικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του παιδικού σταθμού Νεφέλη.

Συγκεκριμένα:

3 μέτρα Φ32, 6 atm

2 γωνίες Φ32

4 ημιγωνίες Φ32

1 κόλλα PVC μικρή (1/4)

4 λάστιχα μπούκας

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 29 Ιουλίου μέχρι και 31 Ιουλίου 2015, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι  το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ