Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υλικών για την αντικατάσταση και επισκευή ειδών υγιεινής

Βόλος: 3/4/2014

Αρ. Πρωτ: 2972/ΔΕ469/14

 

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υλικών για την αντικατάσταση και επισκευή ειδών υγιεινής.

 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγοράυλικών για την αντικατάσταση και επισκευή ειδών υγιεινής στον Παιδικό Σταθμό Αλκυόνη. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η προμήθεια 6 σωλήνων Φ100 PVC 6 ATM, 1 λεκάνη WCπίσω μπουκλ ευρωπαϊκού τύπου, 1 καζανάκι PVC πλάτης, 6 γωνίες Φ100 PVC 5 ATM, 6 ημιγωνίες Φ100 PVC6 ATM, 1 κόλλα PVC ½ kg., 3 SOLISEALκόλλες 300ml, 1 καζανάκι κρεμαστό στρογγυλό PVC, 4 γωνίες Φ15Χ1/2 ορυχάλκινες θηλυκές, 1 κόληση χαλκού καρούλι πόσιμου νερού και 1 αλοιφή χαλκού 125ml.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 7 Απριλίου μέχρι και 9 Απριλίου 2014 καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι  το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ