Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υλικών πυρανίχνευσης.

Βόλος: 29/6/2016

Αρ. Πρωτ: 8359/ΔΕ1511

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά υλικών πυρανίχνευσης για κάλυψη αναγκών στον παιδικό σταθμό Αρίων. Συγκεκριμένα:

6 μέτρα σιδηροσωλήνα ΠΕ 1 ΄΄

1 ταφ γαλβανιζέ 1 ΄΄

4 γωνίες γαλβανιζέ 1 ΄΄

1 Χ ½ συστολή γαλβανιζέ Αμερικής

1 καταιονιστήρας

3 στηρίγματα με ντίζα 1 ΄΄

1 μπαταρία 12 V – 580A – 65AH

1 μπαταρία πυρανίχνευσης Α 986 – 12 V – 7AH

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 29 Ιουνίου μέχρι και 1 Ιουλίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ