Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υλικών πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το Στέκι Χιλιαδού.

Βόλος: 3/4/2015

Αρ. Πρωτ: 3475/ΔΕ546

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά υλικών πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το Στέκι Χιλιαδού. Συγκεκριμένα τα υλικά είναι:

1 πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών

4 μπουτόν

2 φαροσειρήνες

2 μάνικες πυρόσβεσης 1¾  20μ δεμένες με ρακόρ

1 αυλός

1 πυροσβεστήρας 5 κιλών CO2

1 θερμοδιαφορικός ανιχνευτής

19 ανιχνευτές καπνού

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 3 Απριλίου μέχρι και 7 Απριλίου 2015 καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι  το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ