Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υλικών πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης.

Βόλος: 6/3/2015

Αρ. Πρωτ: 2254/ΔΕ347

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά υλικών πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης για την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Αγριάς. Πιο συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για:

12 ανιχνευτές καπνού

2 θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές καπνού

1 πίνακα 4 ζωνών

1 μπουτόν συναγερμού

1 φαροσειρήνα

9 φωτιστικά ασφαλείας LED

2 πυροσβεστικές φωλιές με σωλήνα 15m και αυλίσκο

1 πυροσβεστήρας CO2 2 kg

1 πυροσβεστήρας 12 kg ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 9 Μαρτίου μέχρι και 11 Μαρτίου 2015, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ