Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υλικών πυρανίχνευσης

Βόλος: 6083

Αρ. Πρωτ: 26/7/13

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υλικών πυρανίχνευσης.

 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά υλικών πυρανίχνευσης για την κάλυψη των αναγκών του. Πιο συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για ανιχνευτές καπνού, θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές καπνού και φωτιστικά ασφαλείας.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 29 Ιουλίου μέχρι και 30 Ιουλίου 2013 καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι  το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ