Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υλικών συντήρησης καλοριφέρ.

Βόλος: 12/11/2014

Αρ. Πρωτ: 10470/ΔΕ1666

 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά υλικών συντήρησης καλοριφέρ για την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού Ορφέας. Ειδικότερα χρειάζονται 2 συστολές καμπάνας 1 ½ ΄, 2 μαστοί ½΄,  2 γωνίες ½ ΄, 2 αυτόματα εξαεριστικά και 1 loktait.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 13 Νοεμβρίου μέχρι και 17 Νοεμβρίου 2014, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι  το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ