Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για απολύμανση των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Βόλος: 7/3/2016
Αρ. Πρωτ: 2818/ΔΕ473
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για απολύμανση όλων των δομών της Διεύθυνσης (12 παιδικοί σταθμοί, Β ΚΔΑΠ Βόλου, Στέκι Παιδιού Πολυμέρη, ΤΗΑΑΔΕ, γραφεία). Απολύμανση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 3 φορές, για τη κάθε δομή, μέχρι το τέλος του 2016. Η απολύμανση θα περιλαμβάνει μικροβιοκτονία, απεντόμωση, μυοκτονία.
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 9 Μαρτίου μέχρι και 11 Μαρτίου 2016, έως τις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Θα πρέπει να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 καθώς και να αναφέρονται τυχόν ISO της επιχείρησης. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ