Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για απολύμανση του Α παιδικού σταθμού Ν Ιωνίας.

Βόλος: 2/6/2015

Αρ. Πρωτ: 5346/ΔΕ792

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για απολύμανση (μικροβιοκτονία – απεντόμωση – μυοκτονία) του Α παιδικού σταθμού Ν. Ιωνίας  (3 φορές μέχρι το τέλος του 2015).

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 2 Ιουνίου μέχρι και 4 Ιουνίου 2015, έως τις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Θα πρέπει να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 καθώς και να αναφέρονται τυχόν ISO της επιχείρησης.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι  το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ