Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ασφάλιση οχήματος 9 θέσιου.

Βόλος: 28/9/2016
Αρ. Πρωτ: 12450/ΔΕ2470
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την ασφάλιση οχήματος, 16 ίππων, 2351 κυβικών, 2003 μοντέλου, 9 θέσεων. Ειδικότερα οι καλύψεις της ασφάλισης πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • Αστική ευθύνη σωματικές βλάβες 1.000.000
  • Αστική ευθύνη υλικές ζημιές 1.000.000
  • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 50.000
  • Αστική ευθύνη από φωτιά ή έκρηξη 100.000
  • Επεκ. Α.Ε. Φυλ. Και κατά την μεταφορά 100.000
  • Νομική προστασία/προστασία Bonus Malus15.000/0,00
  • Φροντίδα ατυχήματος με ρυμούλκηση

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους από 28 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ