Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ασφάλιση οχήματος 9 θέσιου.

Βόλος: 25/9/2015
Αρ. Πρωτ:9094/ΔΕ1505
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την ασφάλιση οχήματος, 16 ίππων, 2351 κυβικών, 2003 μοντέλου, 9 θέσεων. Ειδικότερα οι καλύψεις της ασφάλισης πρέπει να περιλαμβάνουν:
o Αστική ευθύνη σωματικές βλάβες 1.000.000
o Αστική ευθύνη υλικές ζημιές 1.000.000
o Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 50.000
o Αστική ευθύνη από φωτιά ή έκρηξη 100.000
o Επεκ. Α.Ε. Φυλ. Και κατά την μεταφορά 100.000
o Νομική προστασία/προστασία Bonus Malus15.000/0,00
o Φροντίδα ατυχήματος με ρυμούλκηση 0,00
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 28 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2015, στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ