Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ασφάλιση σχολικού λεωφορείου.

Βόλος: 27/10/2015
Αρ. Πρωτ: 10542/ΔΕ1739
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την ασφάλιση σχολικών οχημάτων, 2300 – 2450 κυβ. 28 θέσεων. Ειδικότερα οι καλύψεις της ασφάλισης πρέπει να περιλαμβάνουν:
o Αστική ευθύνη σωματικές βλάβες
o Αστική ευθύνη υλικές ζημιές
o Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
o Αστική ευθύνη από φωτιά ή έκρηξη
o Επεκ. Α.Ε. Φυλ. Και κατά την μεταφορά
o Νομική προστασία
o Φροντίδα ατυχήματος με ρυμούλκηση
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 27 Οκτωβρίου μέχρι και 30 Οκτωβρίου 2015, στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου
Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ