Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκτύπωση φωτογραφικού υλικού

Βόλος : 23/10/13

Αρ. Πρωτ: 8914

 

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκτύπωση φωτογραφικού υλικού.

 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για εκτύπωση φωτογραφικού υλικού και αντιγραφή βίντεο σε DVDγια την κάλυψη των αναγκών του Π. Σταθμού «Αφροδίτη».

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους από 23 Οκτωβρίου μέχρι και 24 Οκτωβρίου 2013 καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι  το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ