Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για έλεγχο και συντήρηση συνθηκών ασφαλείας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου

Βόλος: 24/2/2014

Αρ. Πρωτ: 1627

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για έλεγχο και συντήρηση συνθηκών ασφαλείας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για τον έλεγχο και τη συντήρηση συνθηκών ασφαλείας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου του Παιδικού Σταθμού Αιόλου. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η συντήρηση του δικτύου σωληνώσεων και εξαρτημάτων αερίου, ο έλεγχος της ορθής λειτουργίας των οργάνων ελέγχου και η έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού/μηχανολογική έκθεση και μελέτη του καυστήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 26 Φεβρουαρίου μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2014 καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι  το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ