Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για έλεγχο και συντήρηση συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας.

Βόλος: 29/6/2016

Αρ. Πρωτ: 8368/ΔΕ1518

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για έλεγχο και συντήρηση των κάτωθι συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας παιδικών σταθμών, ΤΗΑΑΔΕ, Β ΚΔΑΠ Βόλου, Στέκι Παιδιού. Συγκεκριμένα:

  • πυρανίχνευσης
  • σύστημα τοπικής εφαρμογής
  • χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
  • σύστημα πυρόσβεσης – καταιονισμού

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 29 Ιουνίου μέχρι και 1 Ιουλίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ