Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για έλεγχο πίνακα πυρανίχνευσης

Βόλος: 7/10/13

Αρ. Πρωτ: 8287

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για έλεγχο πίνακα πυρανίχνευσης.

 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά 1 πίνακα πυρανίχνευσης 4 ζωνών με μπαταρία και 1 πίνακα πυρανίχνευσης 3 ζωνών, για την κάλυψη των αναγκών του.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 8 Οκτωβρίου μέχρι και 9 Οκτωβρίου 2013 καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι  το 2421040740.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ