Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για επιχωμάτωση βόθρου στο παιδικό σταθμό Αλκυόνη.

Βόλος: 5/5/2015

Αρ. Πρωτ: 4355/ΔΕ662

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για επιχωμάτωση βόθρου στον αύλειο χώρο του παιδικού σταθμού Αλκυόνη. Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι οι ακόλουθες:

  1. Εκσκαφή και διάνοιξη της υπάρχουσας επιχωμάτωσης
  2. Άδειασμα που υπάρχοντος βόθρου
  3. Μπάζωμα του βόθρου με αδρανή υλικά (μπάζα, πέτρες κα) με την απαιτούμενη ποσότητα
  4. Κατέβασμα της υπάρχουσας στάθμης του βόθρου για μισό μέτρο περίπου
  5. Τάπωμα του βόθρου με μπετό από οπλισμένο σκυρόδεμα περίπου 4 κυβικών (καλούπωμα και σιδέρωμα με σιδηρόβεργες Φ12)
  6. Προμήθεια φυτικής γης
  7. Απομάκρυνση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε επιτρεπόμενο χώρο
  8. Η επιφάνεια εργασίας είναι περίπου 70 τμ.

Η εργασία, τα υλικά καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από τις 6 Μαΐου μέχρι και τις 8 Μαΐου 2015, μέχρι τις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ