Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για επισκευή σωλήνα αποχέτευσης λεβητοστασίου.

Βόλος: 31/5/2016

Αρ. Πρωτ: 6539/ΔΕ1011

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την αγορά υδραυλικών υλικών για κάλυψη αναγκών παιδικού σταθμού Αρίων. Συγκεκριμένα:

2 γωνίες Φ 100 90 μοιρών

1 διαστολή Φ100 διπλά κεφαλή (PVC)

1 μέτρο σωλήνα Φ 100 (PVC), 6 atm

1 κόλα μεγάλη (PVC)

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 1 Ιουνίου μέχρι και 3 Ιουνίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ