Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για επισκευή στρωμάτων.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για επισκευή 13 στρωμάτων (δερματίνη) διαστάσεων για παιδικό σταθμό Αρίων. Συγκεκριμένα
1,10Χ0,40Χ0,11, 2 τεμάχια
1,00Χ0,60Χ0,16, 1 τεμάχια
1,77Χ0,56Χ0,12, 1 τεμάχιο
1,10Χ0,55Χ0,6, 4 τεμάχια
1,47Χ0,37Χ0,45, 1 τεμάχιο
1,00Χ0,6Χ0,10, 3 τεμάχια
1,10Χ0,5Χ0,23 1 τεμάχιο
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 22 Ιανουαρίου μέχρι και 26 Ιανουαρίου 2016, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου
Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ