Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εργασίες ενίσχυσης μόνωσης του κτιρίου του Β ΚΔΑΠ Βόλου.

Βόλος: 24/8/2016

Αρ. Πρωτ: 10875/ΔΕ2257

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για εργασίες ενίσχυσης του κτιρίου του Β ΚΔΑΠ Βόλου για αντιμετώπιση προβλημάτων από εισχώρηση υγρασίας και υδάτων. Συγκεκριμένα οι εργασίες είναι:

  • Άνοιγμα οπών και τοποθέτηση υδρορροών Φ 100 σε τρία σημεία του κτιρίου, τα οποία θα υποδειχθούν από την υπηρεσία. Συνολικό μήκος νέων υδρορροών 16,00μ.
  • Στερέωση της υφιστάμενης μόνωσης με τα κάθετα δομικά στοιχεία τοποθετώντας πηχάκι από PVC σε όλο το μήκος των στηθαίων συνολικού μήκους 66,15μ.
  • Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών.
  • Τοποθέτηση ασφαλτόπανου ψηφίδας στον αντισεισμικό αρμό, εμβαδού Ε=12,10τμ.
  • Μόνωση όλων των ενώσεων του υφιστάμενου και του νέου ασφαλτόπανου με τα δομικά στοιχεία του κτιρίου, με μαστίχη.
  • Επάλειψη όλων των επιφανειών των τριών δωματίων (οριζόντια και κάθετα) με Ελαστομερές Μονωτικό ταρατσών ενός συστατικού,λευκού χρώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 24 Αυγούστου μέχρι και 29 Αυγούστου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

 

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ