Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για κατάθεση προσφορών για εργασίες συντήρησης και επισκευών στο κολυμβητήριο Βόλου – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Αρ. Πρωτ. 3483/Δ.Α. 338/2013
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Το ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πρόκειται να προβεί σε

  1.  Επισκευή μοτέρ στο κολυμβητήριο Βόλου (περιέλιξη λόγω βραχυκυκλώματος)
    2.    Τοποθέτηση νέων πελμάτων (πέδιλα) στο φίλτρο πισίνας του κλειστού κολυμβητηρίου
    3.    Εξάρμοση ρότορα, τόρνευση νέου μοτέρ λόγω διαφοράς μεγέθους με σύνδεσμο αντλίας νερού.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες, προκειμένου  να καταθέσουν τις κλειστές προσφορές τους, για λεπτομέρειες  να επικοινωνήσουν με τον κ. Χειμώνα Δημήτρη τηλ 6947695270

Οι κλειστές προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Τετάρτη 01.05.2013, 12.00 το μεσημέρι στην
Δ/νση Αθλητισμού, Γ. Δήμου – Μεταμορφώσεως  

        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ