Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συντήρηση σχολικών λεωφορείων.

Βόλος: 10/9/2015
Αρ. Πρωτ: 8565/ΔΕ1418
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την συντήρηση 2 σχολικών λεωφορείων. Συγκεκριμένα οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι: αλλαγή λαδιών, φίλτρων λαδιού, φίλτρου πετρελαίου.
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2015, στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ