Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά σακουλών για ηλεκτρικές σκούπες.

Βόλος: 24/9/2015
Αρ. Πρωτ: 9079/ΔΕ1502
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την αγορά σακουλών με τα αντίστοιχα φίλτρα για τις ηλεκτρικές σκούπες, για την κάλυψη των αναγκών της.
Συγκεκριμένα:
Από τρία (3) κουτιά για τον κάθε ένα από τους παρακάτω τύπους :
Singer vc 2200v
Ηoover 2000v tcp2010-011
Μille s 5211
Singer vc 2200v
Philips fc 9160
Ηoover 2000v capture
Βoss big bag DSN1810/04 SD 8708
Mille s711
Select (no bag)
Siemens Duna Power XXL 2500V
Select skoteco Panda 503 (no bag)
Hoover sprint 1700v
Ηoover Telios Plus 700v TE 70 TE21011
AEG Fabric c
AEG 2000W AAM 6105
Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 28 Σεπτεμβρίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2015, στις 12:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού
του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ