Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μεταλλικού σκεπάστρου και την επικάλυψη φωταγωγού.

Βόλος: 24/10/2016

Αρ. Πρωτ: 14162/ΔΕ2575

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την προμήθεια μεταλλικού σκεπάστρου ειδικών διαστάσεων, για την επικάλυψη φωταγωγού στον Παιδικό Σταθμό Νεφέλη. Ειδικότερα απαιτείται η προμήθεια σκελετού από στρατζαριστό σίδηρο (γαλβανιζέ) διαστάσεςων 38Χ38εκ., λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 1,25χιλ. και σίτα γαλβανιζέ, για την επικάλυψη ανοιχτού φωταγωγού διαστάσεων 2τμ.

Οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι εξής:

  1. Απομάκρυνση της πρόχειρης επικάλυψης και καθαρισμός του φωταγωγού.
  2. Τοποθέτηση του σκελετού στήριξης, κατάλληλα νευρωμένου, με κλίση 5% προς την αυλή για την απορροή των ομβρίων.
  3. Τοποθέτηση σκεπάστρου από λαμαρίνα και κλείσιμο των κάθετων κενών με σίτα μικρού διαμετρήματος οπής.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους από 25 Οκτωβρίου έως 27 Οκτωβρίου 2016 στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ