Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συντήρηση και αναβάθμιση των δεξαμενών των Κολυμβητηρίων

Αρ. Πρωτ. 1815/Δ.Α.162/2013

Το ΝΠΔΔ Δήμου Βόλου Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. πρόκειται να προβεί άμεσα σε συντήρηση και αναβάθμιση των δεξαμενών των Κολυμβητηρίων “Ι. Ζηργάνος”  Βόλου και ” Β. Πολύμερος” Ν. Ιωνίας.

Παρακαλούνται εταιρείες και γενικότερα ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι αναλαμβάνουν εξειδικευμένα εργασίες σε αυτό τον τομέα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το ΝΠΔΔ να επικοινωνήσουν με τον κ. Δημήτρη Χειμώνα τηλ. 2421078245, για αναλυτικότερες πληροφορίες, προκειμένου να καταθέσουν έως την Δευτέρα 11.03.2013 τις προσφορές τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ