Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τοποθέτηση και σύνδεση υλικών πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης στο Στέκι Χιλιαδούς.

Βόλος: 8/4/2015

Αρ. Πρωτ: 3664/ΔΕ596

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για τοποθέτηση και σύνδεση υλικών πυρασφάλειας-πυρόσβεσης στο Στέκι Χιλιαδούς. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η καλωδίωση, η τοποθέτηση και η σύνδεση υλικών πυρασφάλειας (1 πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών, 4 μπουτόν, 2 φαροσειρήνες, 2 μάνικες πυρόσβεσης 1¾  20μ δεμένες με ρακόρ, 1 αυλός, 1 πυροσβεστήρας 5 κιλών CO2, 1 θερμοδιαφορικός ανιχνευτής, 19 ανιχνευτές καπνού). Η προσφορά θα περιλαμβάνει εργασία και τα υλικά σύνδεσης των παραπάνω ειδών όπως καλωδίωση, κανάλια κα βάσει της εγκεκριμένης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 8 Απριλίου μέχρι και 15 Απριλίου 2015, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ