Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τοποθέτηση και σύνδεση υλικών πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης στον παιδικό σταθμό Α Νέας Ιωνίας.

Βόλος: 8/4/2015

Αρ. Πρωτ: 3663/ΔΕ595

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για τοποθέτηση και σύνδεση υλικών πυρασφάλειας-πυρόσβεσης στον παιδικό σταθμό Α Νέας Ιωνίας. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η καλωδίωση, η τοποθέτηση και η σύνδεση υλικών πυρασφάλειας (1 πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών, 1 πυροσβεστήρας wet chemical 2 lt, 1 πυροσβεστήρας τοπικής εφαρμογής 12 Kg, 5 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kg, 12 φωτιστικά ασφαλείας Led, 2  θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές, 14 ανιχνευτές καπνού, 2 πυροσβεστικές φωλιές με κοινό λάστιχο και αυλό, 2 μπουτόν συναγερμού, 2 φαροσειρήνες). Η προσφορά θα περιλαμβάνει εργασία και τα υλικά σύνδεσης των παραπάνω ειδών όπως καλωδίωση, κανάλια, χαλκοσωλήνες, βάνες, στηρίγματα, σπρίγκλερ κα βάσει της εγκεκριμένης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 8 Απριλίου μέχρι και 15 Απριλίου 2015, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ