Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τοποθέτηση και σύνδεση υλικών πυρασφάλειας-πυρόσβεσης.

Βόλος: 6/3/2015

Αρ. Πρωτ: 2253ΔΕ346

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για τοποθέτηση και σύνδεση υλικών πυρασφάλειας-πυρόσβεσης στον Παιδικό Σταθμό Aγριάς. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η καλωδίωση, η τοποθέτηση και η σύνδεση υλικών πυρασφάλειας (12 ανιχνευτές καπνού, 2 θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές καπνού, 1 πίνακα 4 ζωνών 1 μπουτόν συναγερμού, 1 φαροσειρήνα, 9 φωτιστικά ασφαλείας LED, 2 πυροσβεστικές φωλιές με σωλήνα 15m και αυλίσκο, 1 πυροσβεστήρας CO2 2 Kg και 1 Πυροσβεστήρας 12 Kg ξηράς κόνεως). Η προσφορά θα περιλαμβάνει εργασία και τα υλικά σύνδεσης των παραπάνω ειδών όπως καλωδίωση, κανάλια, χαλκοσωλήνες, βάνες, στηρίγματα, σπρίγκλερ κα βάσει της εγκεκριμένης μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 9 Μαρτίου μέχρι και 11 Μαρτίου 2015, στις 13:00, καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ