Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ξυλουργικές εργασίες (Αφροδίτη)

Βόλος: 25/11/2013

Αρ. Πρωτ: 10286

 

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ξυλουργικές εργασίες.

 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για ξυλουργικές εργασίες για την κάλυψη των αναγκών του  Παιδικού Σταθμού Αφροδίτη. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η κατασκευή πόρτας διαχώρισης κλιμακοστασίου η αντικατάσταση ξύλων στα εξωτερικά παγκάκια και η επισκευή-αντικατάσταση σπασμένων ξύλων στον παιδότοπο και στα ξύλινα κάγκελα.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 26 Νοεμβρίου μέχρι και 27 Νοεμβρίου 2013 καταθέτοντας την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι  το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ