Κυριακή, 21 Απριλίου 2024
Εγγραφές και Επανεγγραφές στους Δημοτικούς Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Βόλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου, για το σχολικό έτος  2022 – 2023  αρχίζουν τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 μέχρι και Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421040740 και 2421049666.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος  θα μπορεί να ενημερωθεί στο site: www.doepap.gr. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα επάνω δεξιά στις «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες» θα υπάρχει η επιλογή (Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. www.doepap.gr. Σε εξαιρετική περίπτωση μη επισύναψης των δικαιολογητικών λόγω κωλύματος αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε ένα σφραγισμένο φάκελο και εφόσον έχει  τυπωθεί και επισυναφθεί η ηλεκτρονική αίτηση. Εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «Κατάθεση δικαιολογητικών για τον βρεφονηπιακό σταθμό ………………. Τμήμα ..παιδικό.. ή ..βρεφικό.. με μοριοδότηση 2022 – 2023».

Έγκυρη θα  θεωρείται η αίτηση που θα έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως (κτίριο Μεταξουργείο 2ος όροφος)

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, θα ληφθούν υπόψη ως εκπρόθεσμες και δεν θα μοριοδοτηθούν

Τμήματα και ηλικίες παιδιών

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στις δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023 είναι τα ακόλουθα:

 1. Βρεφικός σταθμός Γ΄ Νέας. Ιωνίας «Ήρα» (περιοχή κουφόβουνο): Βρεφικά τμήματα από έξι (6) μηνών έως 30 μηνών (1/3/20-  28/2/22).
 2. Βρεφονηπιακός σταθμός Αρίονας: Βρεφικά και παιδικά τμήματα από έξι (6) μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης  (1/1/19 –  28/2/22)
 3. Βρεφονηπιακός σταθμός Ιάσονας:.Βρεφικά και παιδικά τμήματα από έξι (6) μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης  (1/1/19 –  28/2/22)
 4. Βρεφονηπιακός σταθμός Ορφέας: Βρεφικά και παιδικά τμήματα από 18 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,  (1/1/19 –  31/3/21)
 5. Βρεφονηπιακός σταθμός Β΄ Νέας. Ιωνίας «Αθηνά»: Βρεφικά και Παιδικά τμήματα από 18 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/19 –  31/3/21)
 6. Βρεφονηπιακός σταθμός Αλκυόνη: Βρεφικά και παιδικά τμήματα από 18 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης(1/1/19 –  31/3/21)
 7. Βρεφονηπιακός σταθμός Προκόπειος Δημοτικής ενότητας Ν. Αγχιάλου: Βρεφικά και παιδικά τμήματα από 18 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (1/1/19 –  31/3/21)
 8. Βρεφονηπιακός σταθμός  Δημοτικής ενότητας Αγριάς «Ωκεανίδες»:Βρεφικά και παιδικά τμήματα από 18 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (1/1/19 –  31/3/21)
 9. Παιδικός σταθμός Αίολος: Παιδικά τμήματα από 2,5 ετών ηλικίας έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/19 –  31/3/20)
 10. Παιδικός σταθμός Αφροδίτη: Παιδικά τμήματα από 2,5 ετών ηλικίας έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/19 –  31/3/20)
 11. Παιδικός σταθμός Νεφέλη: Παιδικά τμήματα από 2,5 ετών ηλικίας έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/19 –  31/3/20)
 12. Παιδικός σταθμός Α΄ Νέας Ιωνίας, Αριάδνη: Παιδικά τμήματα από 2,5 ετών ηλικίας έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/19 –  31/3/20).

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αριθ. Απόφασης: Δ.Σ. 69/2021

Ηλεκτρονική Αίτηση του φορέα με τα στοιχεία του παιδιού και της οικογένειας συμπληρωμένα από τον κηδεμόνα.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (Ζητείται αυτεπάγγελτα), όπου να είναι εμφανή οποιοδήποτε στοιχείο που να αφορά την οικογενειακή κατάσταση και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και αντίγραφο.

Πιστοποιητικό υγείας παιδιού: Αναρτημένο έντυπο του φορέα, για την καλή υγεία του παιδιού, υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του. (άρ.3 παρ.4 περ.ε της μεαριθμ.41087/5.12.2017 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» τ.Β΄4249), τ.Β΄4249).

Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας οικ. έτους 2021 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2021 – 31/12/2021), (αυτεπάγγελτη αναζήτηση με συναίνεση του πολίτη). Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί ακόμη, προσκομίζεται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορ .Έτους 2020, μέχρι να κατατεθούν οι νέες δηλώσεις, και όχι αργότερα από την 1η Σεπτεμβρίου. Όσοι υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους. Οι αιτούντες με σύμφωνο συμβίωσης, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά τα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικού έτους 2021 και των δυο μερών.

Βεβαιώσεις εργασίας γονέων

 • Μισθωτοί Δημόσιοι υπάλληλοι βεβαίωση εργασίας από την εκάστοτε υπηρεσία.
 • Μισθωτοί Ιδιωτικοί υπάλληλοι βεβαίωση εργασίας με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες βεβαίωση απασχόλησης από το ασφαλιστικό τους ταμείο.
 • Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι.Κ.Α) ή αυτασφάλιση ή εργόσημο (για το εργόσημο αντίγραφο του εργοσήμου μαζί με την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας εντός των τελευταίων 12 μηνών που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 2 μηνών, για τα ένσημα σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.
 • Οι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
 • Άλλες μορφές απασχόλησης αντίγραφο σύμβασης με έναν τουλάχιστον εκ των εργοδοτών.
 • Για Τίτλους κτήσης αντίγραφο δήλωσης βεβαίωσης απογραφής στο ενιαίο μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2020,
 • για δελτίο παροχής υπηρεσιών απογραφικό δελτίο από το ενιαίο μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2020.

 

 

Άνεργοι γονείς

 • Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ με ημ/νία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου
 • ή αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας
 • ή βεβαίωση χρόνου ανεργίας
 • ή βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας.

Οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων.

Σε διαζευγμένους γονείς απαιτείται η επιμέλεια τέκνου (η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου πρωτοδικείου) και διαζευκτήριο.

Σε περίπτωση που τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (Έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση).

Για την άγαμη μητέρα απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σε περίπτωση που είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό της επιτροπείας ανήλικου τέκνου.

Σε περίπτωση χηρείας, απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Για τις ειδικές περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη της κατηγορίας που ανήκουν.

 • Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαιτείται βεβαίωση ΚΕ.Π.Α.

Για τους αλλοδαπούς επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Διαβατήριο με ισχυρή θεώρηση εισόδου ή
 • Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή
 • Άδεια Διαμονής ή εργασίας ή
 • Βεβαίωση από Ο.Τ.Α ά και β΄βαθμού της Περ/ας ή του ΥΠΕΣΔΑ, με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση αδείας διαμονής ή εργασίας.
 • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού μεταφρασμένο ή Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.

Προϋποθέσεις επανεγγραφής

Για την επαννεγραφή απαιτούνται τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για να ισχύσει η μοριοδότηση της επανεγγραφής θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα και τα μεταφορικά των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2021 σε διαφορετική περίπτωση δεν πριμοδοτείται η επανεγγραφή.

Ολοκλήρωση εγγραφής – επανεγγραφής

Για την εγγραφή – επανεγγραφή μέσω της μοριοδότησης θα ληφθούν υπόψη και θα είναι έγκυρα μόνο τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στην υπηρεσία μας έως και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών, βάσει της απόδειξης του ταχυδρομείου ή εταιρίας ταχυμεταφοράς (courier).

Για τον υπολογισμό των διδάκτρων θα πρέπει να προσκομίσει ο κηδεμόνας το εκκαθαριστικό σημείωμα του 2021 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2021-31/12/2021 )

/Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της επανεγγραφής από τρίτο άτομο απαιτείται εξουσιοδότηση του γονέα διότι ο κηδεμόνας του παιδιού υπογράφει το Ιδιωτικό συμφωνητικό με τον φορέα.

Φάκελοι με δικαιολογητικά που θα κατατεθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, θα ληφθούν υπόψη ως εκπρόθεσμες και δεν θα μοριοδοτηθούν.

Η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (wwwdoepap.gr). Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Σε  εξαιρετική περίπτωση μη επισύναψης των δικαιολογητικών λόγω κωλύματος αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε ένα σφραγισμένο φάκελο και εφόσον έχετε τυπώσει την ηλεκτρονική αίτηση. Εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «κατάθεση δικαιολογητικών για τον  βρεφονηπιακό σταθμό ………………. Τμήμα ..παιδικό.. ή ..βρεφικό.. του ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ με μοριοδότηση 2022-2023».

Διεύθυνση Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως (κτίριο Μεταξουργείο 2ος όροφος).

 

Καθορισµός διδάκτρων για το σχολικό έτος 2022-2023

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

∆Ι∆ΑΚΤΡΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2022– 2022

Αριθ. Απόφασης: Δ.Σ. 59/2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ∆Ι∆ΑΚΤΡA

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9.000,00€    0,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 12.000,00€    40,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00€    55,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 18.000,00€   70,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 18.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00€    90,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01 ΜΕΧΡΙ 24.000,00€  105,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 Μ ΕΧΡΙ 27.000,00€  120,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00€  145,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01€  160,00€

ΓΟΝΕΙΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9.000,00€   0,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00€   55,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 24.000,00€   105,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 ΜΕΧΡΙ 27.000,00€   120,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00€   145,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01€   160,00€

ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ 70,00
ΜΙΣΟ 45,00

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Αριθ. Απόφασης:Δ.Σ. 60/2022

 

1. Επανεγγραφή Νηπίου 40 μόρια
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
  α.  Από 0 μέχρι 9.000 € 15 μόρια
  β.  Από 9.001 μέχρι 35.000 € 10 μόρια
  γ. Από 35.001 € και πάνω 05 μόρια
     
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
  Αριθμός ανήλικων τέκνων 2 παιδιά 04 μόρια
  Αριθμός ανήλικων τέκνων 3 παιδιά 06 μόρια
  Αριθμός ανήλικων τέκνων 4 παιδιά 10 μόρια
     
  Ειδικές Οικογενειακές Καταστάσεις (κατά περίπτωση)  
   Μονογονεϊκή Οικογένεια 10 μόρια
   Μέλος της οικογενείας (Πατέρας – Μητέρα – Παιδί) > 67% Αναπηρία 05 μόρια
   Παιδί διαζευγμένων 05 μόρια
  Αδέλφια (που φιλοξενούνται  για το σχολικό έτος 2021 – 2022 σε βρεφονηπιακό παιδικό σταθμό) 05 μόρια
  Στρατιωτικό Προσωπικό 05 μόρια
4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
  Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς 30 μόρια
  Εργαζόμενος ο ένας από τους δύο γονείς 15  μόρια
  Άνεργοι και οι δύο γονείς  5  μόρια

 

Επί της μοριοδότησης θα γίνονται ενστάσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των καταστάσεων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη:

 1. Ο αριθμός των ανήλικων παιδιών της οικογένειας
 2. Η ηλικία του παιδιού σε συνάρτηση με τις κενές θέσεις που υπάρχουν στα τμήματα με ημερομηνία γέννησης (ημέρα-μήνας-έτος), ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος και η εξέλιξη των παιδιών που φοιτούν στο τμήμα. Θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της ηλικίας του τμήματος. Τη θέση καταλαμβάνει το παιδί που τηρεί το κριτήριο αυτό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εγγραφή – επανεγγραφή είναι σύμφωνα με (άρ.3 παρ.4 περ.ε της μεαριθμ.41087/5.12.2017 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών

και Βρεφονηπιακών Σταθμών» τ.Β΄4249), είναι το αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του.

Τα δικαιολογητικά που θα ληφθούν υπόψη στη μοριοδότηση, θα είναι αποκλειστικά και μόνο εκείνα που θα κατατεθούν μέχρι το τέλος της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής.

Μόρια επανεγγραφής θα λάβουν μόνο τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν μέσω μοριοδότησης στις δομές κατά το προηγούμενο έτος. Δεν θα λάβουν μόρια επανεγγραφής τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Οι οριστικοί πίνακες εγγραφής και επανεγγραφής θα αναρτηθούν με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει καταχωρηθεί η αίτηση και όχι με τα ονόματα των νηπίων-βρεφών που θα επιλεγούν (σύμφωνα με την υπ αριθ. 41087 Υπουργική Απόφαση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων) και θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου  Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως (κτίριο Μεταξουργείο 2ος όροφος)  καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα  doepap.gr.

 

Ο πρόεδρος

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Δήμου Βόλου

Γεώργιος Βλιώρας

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ