Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024
Εγγραφές στους Δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς-Λειτουργία νέων βρεφικών τμημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου, για το σχολικό έτος 2018 – 2019 αρχίζουν από 14/5/2018 μέχρι 4/6/2018 και ώρες 9:00 – 12:00 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (κτίριο Μεταξουργείου), διεύθυνση Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως  όροφος 2ος.  

Η Αίτηση Εγγραφής και το πιστοποιητικό για τον παιδίατρο χορηγείται από την υπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν την αίτηση εδώ: aitisi-eggrafis-2018 και το πιστοποιητικό υγείας που αναφέρεται στον παιδίατρο εδώ:pistopoiitiko-ygeias

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421040740 και 2421049666

Τμήματα και ηλικίες παιδιών

Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στις δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 είναι τα ακόλουθα:

 1. Βρεφικός σταθμός Γ΄ Ν. Ιωνίας(περιοχή κουφόβουνο): Βρεφικά τμήματα από έξι (6) μηνών έως 2,5 ετών (1/3/16 – 28/2/18)
 2. Βρεφονηπιακός σταθμός Αρίονας: Βρεφικά και παιδικά τμήματα από έξι (6) μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης  (1/1/14 – 28/2/18)
 3. Βρεφονηπιακός σταθμός Ιάσονας:.Βρεφικά και παιδικά τμήματα από έξι (6) μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης  (1/1/14 – 28/2/18)
 4. Βρεφονηπιακός σταθμός Ορφέας: Βρεφικά και παιδικά τμήματα από 18 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,  (1/1/14 – 28/2/17)
 5. Βρεφονηπιακός σταθμός Αλκυόνη: Βρεφικά και παιδικά τμήματα από 18 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,  (1/1/14 – 28/2/17)
 6. Βρεφονηπιακός σταθμός Προκόπειος Δημοτικής ενότητας Ν.Αγχιάλου:Βρεφικά και παιδικά τμήματα από 18 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης,  (1/1/14 – 28/2/17)
 7. Βρεφονηπιακός σταθμός Δημοτικής ενότητας Αγριάς: Βρεφικά και παιδικά τμήματα από 18 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (1/1/14 – 28/2/17)
 8. Παιδικός σταθμός Αίολος: Παιδικά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/14 -28/2/16)
 9. Παιδικός σταθμός Αφροδίτη: Παιδικά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/14 -28/2/16)
 10. Παιδικός σταθμός Νεφέλη: Παιδικά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/14 -28/2/16)
 11. Παιδικός σταθμός Α΄Ν Ιωνίας,Αριάδνη: Παιδικά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/14 -28/2/16)
 12. Παιδικός σταθμός Β΄Ν. Ιωνίας:Παιδικά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (1/1/14 -28/2/16)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση του φορέα με τα στοιχεία του παιδιού και της οικογένειας συμπληρωμένα από τον κηδεμόνα
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, (Ζητείται αυτεπάγγελτα), όπου να είναι εμφανή οποιοδήποτε στοιχείο που να αφορά την οικογενειακή κατάσταση. και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
 3. Έντυπο του φορέα για την καλή υγεία του παιδιού, υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τους εμβολιασμούς που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του .
 4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας φορολογικού έτους 2017 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2017-31/12/2017), (αυτεπάγγελτη αναζήτηση με συναίνεση του πολίτη). Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί ακόμη, προσκομίζεται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας φορολογικού έτους 2016, μέχρι να κατατεθούν οι νέες δηλώσεις.
 5. Βεβαίωση εργασίας γονέων (για τους μισθωτούς) με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού) ή βεβαίωση απασχόλησης από το ασφαλιστικό ταμείο (για τους ελεύθερους επαγγελματίες). Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι.Κ.Α) ή αυτασφάλιση ή εργόσημο. Οι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
 6. Βεβαίωση κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
 7. Οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων.
 8. Σε διαζευγμένους γονείς απαιτείται η επιμέλεια τέκνου (η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου πρωτοδικείου) και διαζευκτήριο. Σε περίπτωση που τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (Έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση). Για την άγαμη μητέρα απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό της επιτροπείας ανήλικου τέκνου. Σε περίπτωση χηρείας, απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 9. Για τις ειδικές περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη της κατηγορίας που ανήκουν.
 10. Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαιτείται βεβαίωση ΚΕ.Π.Α.

Για τους αλλοδαπούς επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Διαβατήριο με ισχυρή θεώρηση εισόδου ή
 2. Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή
 3. Άδεια Διαμονής ή εργασίας ή
 4. Βεβαίωση από Ο.Τ.Α ά και β΄βαθμού της Περ/ας ή του ΥΠΕΣΔΑ,  με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση αδείας διαμονής ή εργασίας.
 5. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού μεταφρασμένο ή Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.

Προϋποθέσεις επανεγγραφής

 1. Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά.
 2. Για να ισχύσει η μοριοδότηση της επανεγγραφής θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα και τα μεταφορικά των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2018 σε διαφορετική περίπτωση δεν πριμοδοτείται η επανεγγραφή.

Ολοκλήρωση εγγραφής – επανεγγραφής

 1. Για την εγγραφή – επανεγγραφή θα ληφθούν υπόψη και θα είναι έγκυρα μόνο τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στην υπηρεσία μας έως και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
 2. Για τον υπολογισμό των διδάκτρων θα πρέπει να προσκομίσει ο κηδεμόνας το εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2017
 3. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της εγγραφής – επανεγγραφής από τρίτο άτομο απαιτείται εξουσιοδότηση του γονέα διότι ο κηδεμόνας του παιδιού υπογράφει το Ιδιωτικό συμφωνητικό με τον φορέα.

Καθορισµός διδάκτρων για το σχολικό έτος 2018-2019

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

∆Ι∆ΑΚΤΡΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2018 – 2019

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ

∆Ι∆ΑΚΤΡA

 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ ΓΟΝΕΙΣ

 

 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9.000,00€

 

   0,00€
 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 12.000,00€

 

   40,00€
 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00€

 

   55,00€
 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 18.000,00€

 

  70,00€
 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 18.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00€

 

   90,00€
 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01 ΜΕΧΡΙ 24.000,00€

 

 105,00€
 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 Μ ΕΧΡΙ 27.000,00€

 

 120,00€
 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00€

 

 145,00€
 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01€

 

 160,00€

 

ΓΟΝΕΙΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9.000,00€

 

  0,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00€   55,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 24.000,00€   105,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 ΜΕΧΡΙ 27.000,00€   120,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00€   145,00€
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01€   160,00€

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΙΣΟ
70,00 45,00

 

Κριτήρια Επιλογής  Αιτήσεων για  Εγγραφή

1. Επανεγγραφή Νηπίου 40 μόρια
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
  α.  Από 0 μέχρι 9.000 € 15 μόρια
  β.  Από 9.001 μέχρι 35.000 € 10 μόρια
  γ. Από 35.001 € και πάνω 05 μόρια
     
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
  Αριθμός ανήλικων τέκνων 2 παιδιά 04 μόρια
  Αριθμός ανήλικων τέκνων 3 παιδιά 06 μόρια
  Αριθμός ανήλικων τέκνων 4 παιδιά 10 μόρια
     
  Ειδικές Οικογενειακές Καταστάσεις (κατά περίπτωση)  
   Μονογονεϊκή Οικογένεια (εργαζόμενος γονέας) – ορφανό 10 μόρια
   Μέλος της οικογενείας (Πατέρας – Μητέρα – Παιδί) > 67% Αναπηρία 05 μόρια
   Παιδί διαζευγμένων (εργαζόμενος γονέας ο έχων την επιμέλεια) 05 μόρια
  Αδέλφια (που φιλοξενούνται  για το σχολικό έτος 2016-2017 σε παιδικό σταθμό) 05 μόρια
  Στρατιωτικό Προσωπικό 05 μόρια
4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
  Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς 30 μόρια
  Εργαζόμενος ο ένας από τους δύο γονείς 15  μόρια
  Άνεργοι και οι δύο γονείς  5  μόρια

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ