Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024
Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου

      Οι εγγραφές αρχίζουν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βόλου για το έτος 2012-2013 και θα διαρκέσουν από 11/6/2012 μέχρι 30/6/2012 τις εργάσιμες μέρες και ώρες 9 π.μ – 13.00 μ.μ. για παιδιά ηλικίας από 18 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Ζητείται αυτεπάγγελτα)
 2. Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία και τους εμβολιασμούς του παιδιού.
 3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2012 (για τα εισοδήματα 2011), μετά την κατάθεση της στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ή το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορείας οικ. Έτους 2012(αυτεπάγγελτη αναζήτηση με συναίνεση του πολίτη).
 4. Βεβαίωση εργασίας γονέων (για τους μισθωτούς ) ή βεβαίωση απασχόλησης από το ασφαλιστικό ταμείο (για τους ελεύθερους επαγγελματίες).
 5. Οι ασφαλισμένες στο Ι.Κ.Α μητέρες πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι.Κ.Α) του 2011.
 6. Οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων .
 7. Σε διαζευγμένους – εν διαστάση γονείς, απαιτείται επιμέλεια τέκνου.

 

Για τους αλλοδαπούς επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά

 

 1. Διαβατήριο με ισχυρή θεώρηση εισόδου ή
 2. Άδεια Διαμονής ή εργασίας ή
 3. Βεβαίωση από Ο.Τ.Α ά και β΄βαθμού της Περ/ας ή του ΥΠΕΣΔΑ,       με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση αδείας διαμονής ή εργασίας.
 4. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού μεταφρασμένο ή Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.

 

Πληροφορίες στα κεντρικά γραφεία της Διέθυνσης Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Κουντουριώτου 146 τηλ: 24210 40740 , 24210 73510.

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ